Built with Berta.me

 1. 2016 

  gelatin - silverprints 

  barit paper

  110 X 165 cm 

 2. Inwardness bestaat uit beelden die ik heb gegrepen uit de werkelijkheid van mijn directe omgeving. Ik ben geïntrigeerd door de intieme momenten van verstilling die ik soms meemaak met de mensen die dicht bij me staan. De momenten waarop de persoon waarmee je samen bent zich terugtrekt in zichzelf; zich eventjes los maakt van de omgeving en alleen aanwezig lijkt te zijn in zijn of haar eigen innerlijk. Ik word geraakt door hun verstilde blikken en lege, rustende handen. In mijn werk herdefinieer ik deze realiteit door het moment later weer te herscheppen door de persoon te portretteren. Op deze manier kan ik het beeld hervormen en erin ingrijpen waardoor ik ook mijn eigen gevoelswereld erop kan projecteren. Dit doe ik door houdingen uit te vergroten of door op bepaalde elementen in te zoomen.

  Het werk bestaat uit met de hand afgedrukte zilvergelatine bariet prints van 110 bij 165 cm. Door dit grote formaat te gebruiken geef ik deze bescheiden en intieme momenten een monumentale waarde. 

 3. The series inwardness consists out of images found in my close surroundings. I'm intrigued by the intimate moments of stillness wich can be found when around loved ones. A curious observant to the moment when the person you are close to withdraws himself from the surroundings and only seems present in his or her own inward state of being. I recompose these moments within the portrayal of these persons. This makes me able to reshape the images and intervene wherefore I can project my own emotions onto it. I am doing this by enlarging the postures or by zooming in on certain elements. The work consists out of lare gelatin-silver prints. Because of this large format the modest and intimate moments become monumental. 

 4.